LDN_3356_red.jpg
ESI & Koncept
 

Empiriske undersøgelser viser, at for de fleste produkter besluttes 70 – 90 % af prisen i designfasen. Derfor er det vigtig, at der i designfasen allerede tages hensyn til en optimal design for produktionen. Ved en god og konstruktiv dialog kan vi allerede i meget tidlige af livscyklen af et produkt spare mange penge. Derfor er det vigtigt, at man allerede i desginfasen arbejder på en livscyclus produktionsstrategi. 

Designteamet burde tænke som minimum på:

 • Optimalt materiale i forhold til

  • Produktionsproces 

  • Forventet livstid

  • Farve

  • UV resistens

  • Kemikaliepåvirkning (lang og kort)

  • Temperaturpåvirkning (lang og kort)

  • Forventede certifikater (fødevarekontakt med mere)

  • Slid og generel belastning – tilsætning af additiver / smørstoffer
    

 • Optimal design

  • Vægtykkelser og / eller forstærkninger (ripper)

  • Stor vægtykkelser eller forstærkninger med glas eller carbonfasern 

  • Specielle efterbehandlinger som cross linking 

  • Design og placering af forstærkninger

  • Integrerede tillægsfunktioner / komponenter (metaldele, 2K)

  • Overflader, overfladedesign og eventuel efterbehandling

 • Optimal pris

  • Forventede årsmængde kort sigt / lang sigt

  • Standard materiale / speciel kompound

  • Nyvare eller regenerat

  • Fuldautomatisk produktion / håndarbejde

  • Efterbearbejdning

  • Systemleverancer med flere emner
    

 • Miljøpåvirkning

  • Under produktion og transporten

  • Igennem livstiden af produktet

  • Bortskaffelse eller genanvendelse

  • Lang livstid = mindre total miljøpåvirkning pga. mindre total forbrug
    

Vi vil gerne indgå i et meget tidligt samarbejde for at bidrage med vores kompetencer og viden om mange forskellige teknologier. Vi har stor erfaring i at source emner i andre produktionsmetoder hvis vi vurderer at en anden produktionsform vil være mere fordelagtig for projektet.

DFM & Tool design
 

Godt begyndt er som bekendt, halvt fuldendt!

Arbejdet i vores CAD afdeling, er den første proces i fremstillingsprocessen. I tæt dialog med vore kunder, skal vi i denne fase afstemme design og funktion, samt planlægge den efterfølgende bearbejdning. Denne proces kaldes DFM (Design for manufactoring) Her skal de rigtige beslutninger tages omkring produktets styrke, funktioner, materialevalg og afstemmes med hvordan det hele kan fremstilles i produktionen.

Sammen med kunden, kommer vi frem til de bedste løsninger og får alle detaljer afstemt, INDEN vi bruger ressourcer på at fremstille et værktøj.

System

• SolidWorks 3D CAD.

• SolidWorks Plastic (flowsimulering)

• 3D Tool viewer program

• Office 365

  

Prototyper
 

Top kompetencer 3: prototyper, 0-serie og småserier

Hvad skal jeg vælge?

Der er mange gode grunde til at vælge hver af de teknologier. I sidste ende er den optimale produktionsmetode afhængig af mange faktorer. 

Følgende spørgsmål kan hjælpe at afklare, hvornår det er bedst at bruge hvilken teknologi:

 • Hvor er du i produktets livscyklus? Design / produktudvikling? Introduktion? Vækst?

 • Forventer du flere ændringer?

 • Hvor stort er antallet?

 • Vil du afprøve emnet i det rette materiale?