Hvem er du..?

•  Designer

•  Produktudvikler

•  Formdesigner

•  Produktansvarlig

Er du ansvarlig for...

•  Nye plastprodukter

•  Opdatering af eksisterende produkter

•  eksterne leverandører

•  Levering til tiden

•  kvalitet

•  priser

Arbejder du også med…

•  at sikre, at jeres leverandører får de rette muligheder og midler

    til at levere de bedste konstruktioner

•  analyser/løsninger i design af forme

•  omkostninger og forbedringer af kvaliteten 

•  materialemuligheder

•  time to market

•  omkostninger

•  prototyper